Zgłoszenie do konkursu - krok po kroku

 
Jak zgłosić swoje uczestnictwo w konkursie?

 • Zapoznaj się z regulaminem konkursu, jeśli cos jest niejasne, sprawdź na stronie www.bzwbkpressfoto.pl w menu faq lub wyślij pytanie na adres: biuro@bzwbkpressfoto.pl
 • Pobierz , wydrukuj i wypełnij czytelnie ( najlepiej drukowanymi literami) kartę zgłoszenia (pobierz)
 • Prześlij kartę zgłoszenia w kopercie oznaczonej godłem na adres:
  GoodFellows
  ul. Czeczota 8/1
  02-607 Warszawa
  Z dopiskiem "BZ WBK Press Foto 2008"
 • Zdjęcia można przesyłać do godziny 16:00 dnia 21 maja 2008 na dwa sposoby:
       1. na płycie CD wraz z kartą zgłoszenia na adres jak wyżej
       2. lub umieszczając je w katalogach kategorii, do których są zgłaszane na
       serwerze ftp: ftp://62.111.230.26/
       login: konkurs
       hasło: konkurs

Jak oznaczyć zdjęcia?
Prace muszą być oznaczone według następującego modelu

 1. zdjęcia pojedyncze: godło, numer pracy, symbol kategorii, np. MAX01W.jpg – oznacza, że jest to zdjęcie numer 1 w kategorii Wydarzenia, którego autorem jest fotoreporter podpisujący się godłem MAX
 2. fotoreportaże: godło, numer pracy, litera oznaczająca kolejność zdjęcia w serii, np.: MAX 01AW.jpg ; MAX01BW.jpg, - oznacza, że są to kolejne w serii reportażu zdjęcia w kategorii Wydarzenia, których autorem jest fotoreporter podpisujący się godłem MAX

Jak opisać zdjęcia?

Opisy zdjęć należy dołączyć w postaci elektronicznej (na serwerze ftp w katalogu OPISY lub na płycie CD razem ze zdjęciami) w formacie Word lub .txt.
Opis powinien zawierać następujące oznaczenia: godło, numer pracy, symbol kategorii, w przypadku fotoreportaży także literę określającą kolejność zdjęcia w serii) oraz datę wykonania zdjęcia, informację o wydarzeniu, osobach, miejscu, itp. przedstawionych na zdjęciu.


 

Copyright by BZWBK Press Foto © 2008 - Wszelkie prawa zastrzeżone