Nagrody i kategorie konkursu BZWBK Press Foto 2008

 
NAGRODY PIENIĘŻNE

 • Nagroda główna za Zdjęcie Roku - 15.000 zł
 • Nagrody za zajęcie pierwszego miejsca w kategorii (fotoreportaż i zdjęcie pojedyncze) - 2.000 zł
 • Nagrody za zajęcie drugiego miejsca w kategorii (fotoreportaż i zdjęcie pojedyncze) - 1.000 zł
 • Nagrody za zajęcie trzeciego miejsca w kategorii (fotoreportaż i zdjęcie pojedyncze) - 500 zł
 • Nagroda specjalna Banku Zachodni WBK - 10.000 zł
 • Nagroda specjalna Dziennika „Rzeczpospolita” - 10.000 zł

WYSTAWY

 • cykl wystaw plenerowych w 8 miastach: Warszawa, Gdynia, Zakopane, Kraków, Lublin, Poznań, Wrocław, Łódź – od czerwca do listopada 2008.
 • cykl wystaw zamkniętych w ośrodkach kultury kilkunastu innych miast na terenie całej Polski – od czerwca 2008 do kwietnia 2009.

KATEGORIE

 • „C” – Cywilizacja (przejawy cywilizacyjnej działalności człowieka - kultura, sztuka, nauka, technika);
 • „P” – Portrety (portrety osób znanych i nieznanych; portrety społeczne miejsc, grup społecznych);
 • „S” – Społeczeństwo (zdjęcia przedstawiające aspekty życia codziennego);
 • „SP” – Sport (wydarzenia sportowe, sport w życiu codziennym, życie codzienne w sporcie);
 • „W” - Wydarzenia (zdjęcia z ważnych i mniej ważnych wydarzeń krajowych i zagranicznych).
 • „PR” – Przyroda i środowisko naturalne

 

Copyright by BZWBK Press Foto © 2008 - Wszelkie prawa zastrzeżone