Zgłoszenie do konkursu - krok po kroku

 
Jak zgłosić swoje uczestnictwo w konkursie?

 • Zapoznaj się z regulaminem konkursu, jeśli cos jest niejasne, sprawdź na stronie www.bzwbkpressfoto.pl w menu faq lub wyślij pytanie na adres: biuro@bzwbkpressfoto.pl
 • Pobierz , wydrukuj i wypełnij czytelnie ( najlepiej drukowanymi literami) kartę zgłoszenia (pobierz)
 • Prześlij kartę zgłoszenia w kopercie oznaczonej godłem na adres:
  Weber Shandwick
  ul. Cybernetyki 19
  02-677 Warszawa
  Z dopiskiem "BZWBK Press Foto 2009"
 • . na płycie CD wraz z kartą zgłoszenia w osobnej kopercie oznaczonej godłem na adres jak wyżej (ważna jest data stempla pocztowego)
       2. lub umieszczając je w katalogach kategorii, do których są zgłaszane na
       serwerze ftp: ftp://195.88.30.176/
       login: konkurs
       hasło: konkurs

Jak oznaczyć zdjęcia?
Prace muszą być oznaczone według następującego modelu

 1. zdjęcia pojedyncze: godło, numer pracy, symbol kategorii, np. MAX01W.jpg – oznacza, że jest to zdjęcie numer 1 w kategorii Wydarzenia, którego autorem jest fotoreporter podpisujący się godłem MAX
 2. fotoreportaże: godło, numer pracy, litera oznaczająca kolejność zdjęcia w serii, np.: MAX01AW.jpg ; MAX01BW.jpg, - oznacza, że są to kolejne w serii reportażu zdjęcia w kategorii Wydarzenia, których autorem jest fotoreporter podpisujący się godłem MAX

Symbole kategorii

C - Cywilizacja
P - Portrety
S - Społeczeństwo
SP - Sport
W - Wydarzenia
PR - Przyroda i Środowisko Naturalne

Jak opisać zdjęcia?

Opisy zdjęć należy dołączyć w postaci elektronicznej (na serwerze ftp w katalogu OPISY lub na płycie CD razem ze zdjęciami) w formacie Word lub .txt. Opis powinien zawierać następujące oznaczenia: godło, numer pracy, symbol kategorii, w przypadku fotoreportaży także literę określającą kolejność zdjęcia w serii) oraz datę wykonania zdjęcia, informację o wydarzeniu, osobach, miejscu, itp. przedstawionych na zdjęciu.

Do konkursu można zgłosić dowolną liczbę zdjęć pojedynczych i fotoreportaży, przy czym na fotoreportaż może składać się maksymalnie 8 zdjęć. Każde zdjęcie może być zgłoszone do konkursu tylko w 1 kategorii. Nie można zgłaszać prac nadesłanych do poprzednich edycji BZ WBK Press Foto.

 

  

Copyright by BZWBK Press Foto © 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone