KARTA zgłoszenia do konkursu

 
Jak zgłosić swoje uczestnictwo w konkursie?

 • Zapoznaj się z regulaminem konkursu
 • Pobierz , wydrukuj, wypełnij kartę zgłoszenia i prześlij ją w kopercie oznaczonej godłem na adres:
  Weber Shandwick
  Ul. Cybernetyki 19
  02-677 Warszawa
  Z dopiskiem "BZ WBK Press Foto 2009"
 • Zdjęcia można przesyłać na dwa sposoby:
  1. umieszczać je w katalogach kategorii, do których są zgłaszane na serwerze: ftp://195.88.30.176/
  login: konkurs
  hasło: konkurs
  2. przesłać na CD wraz z kartą zgłoszenia na adres jak wyżej.

  Zgłoszenie należy dostarczyć do godziny 16.00 dnia 21 maja 2009 r. (liczy się data stempla pocztowego)

Pobierz kartę zgłoszenia

 • Pobierz kartę w wersji JPG (pobierz)

 

  

Copyright by BZWBK Press Foto © 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone