HOMEKONKURSLAUREACIWYSTAWYKONTAKTPOPRZEDNIE EDYCJE

Jak zgłosić swoje uczestnictwo w konkursie?

 • Zapoznaj się z regulaminem konkursu
 • Pobierz , wydrukuj, wypełnij kartę zgłoszenia i prześlij ją w kopercie oznaczonej godłem na adres:
  Weber Shandwick
  ul. Cybernetyki 19
  02-677 Warszawa
  Z dopiskiem "BZ WBK Press Foto"
 • Zdjęcia oraz fotokasty można przesyłać na dwa sposoby:
  1. umieszczać je w katalogach kategorii, do których są zgłaszane na serwerze: ftp://195.88.30.176
  login: konkurs
  hasło: konkurs
  2. przesłać na płycie CD lub DVD wraz z kartą zgłoszenia na adres jak wyżej.

Zgłoszenie należy dostarczyć do godziny 16.00 dnia 14 maja 2010 r. (liczy się data stempla pocztowego)

Pobierz kartę zgłoszenia

Pobierz kartę w wersji PDF (pobierz)