HOMEKONKURSLAUREACIWYSTAWYKONTAKTPOPRZEDNIE EDYCJE

Nagroda Banku Zachodniego WBK

 

Krzysztof Koch, "Gazeta Wyborcza Rzeszów"

25-26 czerwca 2009 roku, Ropczyce. Po nagłych i bardzo obfitych opadach deszczu rzeka Wielopolanka zalała część miejscowości.

Zasadą nagrody jest nie tylko wyróżnienie autora zdjęcia lub fotoreportażu, lecz również wsparcie w rozwiązywaniu problemów, o których opowiadają wybrane przez bank fotografie. W 2010 roku Polskę dotknęła ogromna powódź. Gminą, która została najdotkliwiej doświadczona był Wilków. Na terenie gminy działa Ludowy Klub Sportowy "Wilki", w którym trenuje piłkę nożną wiele dzieci z terenu gminy. Woda zalała magazyny klubu i poważnie ograniczyła im możliwość dalszego uprawiania sportu. Autor nagrodzonego fotoreportażu otrzymał od Banku Zachodniego WBK 10 tysięcy złotych. Taką samą kwotę fundacja banku przekazała LKS "Wilki" na zakup nowego sprzętu i dalszą działalność.

Fundacja Banku Zachodniego WBK od ponad 10 lat prowadzi programy społeczne, głównie te wspierające dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych lub znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. W 2009 Fundacja przeznaczyła na działalność charytatywną blisko 2 mln złotych.

Bank aktywnie angażuje się również w działalność sportową, jest bowiem organizatorem programu "Akademia Orlika", którego celem jest poszukiwanie talentów piłkarskich wśród dzieci w wieku od 6 do 8 lat. Utalentowane ruchowo dzieci uczestniczą w zajęciach 10-cio miesięcznej szkółki piłkarskiej. Bank zapewnia wszystkim uczestnikom odzież treningową oraz sprzęt sportowy. Patronat nad tym przedsięwzięciem objęło Ministerstwo Sportu i Turystyki, a partnerem jest Polskie Stowarzyszenie Byłych Piłkarzy.

Więcej informacji nt. działalności charytatywnej i sportowej Banku Zachodniego WBK na stronach: www.bzwbk.pl/bdu oraz www.szukamytalentow.pl

Komentarz autora