HOMEKONKURSLAUREACIWYSTAWYKONTAKTPOPRZEDNIE EDYCJE

 

NAGRODY PIENIĘŻNE

Nagroda główna za Zdjęcie Roku - 15.000 zł

Nagrody za zajęcie pierwszego miejsca w kategorii (fotoreportaż i zdjęcie pojedyncze) - 3.000 zł

Nagrody za zajęcie drugiego miejsca w kategorii (fotoreportaż i zdjęcie pojedyncze) - 2.000 zł

Nagrody za zajęcie trzeciego miejsca w kategorii (fotoreportaż i zdjęcie pojedyncze) – 1.000 zł

Nagroda dla najlepszego fotokastu – 3.000 zł

Nagroda specjalna Banku Zachodni WBK - 10.000 zł

Nagroda specjalna Dziennika „Rzeczpospolita” - 10.000 zł

 

 

WYSTAWY

Cykl wystaw zamkniętych w ośrodkach kultury kilkunastu innych miast na terenie całej Polski – od lipca 2010 do kwietnia 2011.

 

 

KATEGORIE

„C” – Cywilizacja (przejawy cywilizacyjnej działalności człowieka - kultura, sztuka, nauka, technika);

„P” – Portrety (portrety osób znanych i nieznanych; portrety społeczne miejsc, grup społecznych);

„S” – Społeczeństwo (zdjęcia przedstawiające aspekty życia codziennego);

„SP” – Sport (wydarzenia sportowe, sport w życiu codziennym, życie codzienne w sporcie);

„W” - Wydarzenia (zdjęcia z ważnych i mniej ważnych wydarzeń krajowych i zagranicznych).

„PR” – Przyroda i środowisko naturalne

„F” – Fotokast