HOMEKONKURSLAUREACIWYSTAWYKONTAKTPOPRZEDNIE EDYCJE

Jak zgłosić swoje uczestnictwo w konkursie?

 • Zapoznaj się z regulaminem konkursu, jeśli coś jest niejasne, sprawdź na stronie www.bzwbkpressfoto.pl w menu FAQ lub wyślij pytanie na adres: biuro@bzwbkpressfoto.pl 
 • Pobierz , wydrukuj i wypełnij czytelnie ( najlepiej drukowanymi literami) kartę zgłoszenia (pobierz
 • Prześlij kartę zgłoszenia w kopercie oznaczonej godłem na adres:
  Weber Shandwick
  ul. Cybernetyki 19
  02-677 Warszawa
  Z dopiskiem "BZ WBK Press Foto"
 • Zdjęcia oraz fotokasty można przesyłać do godziny 16:00 dnia 14 maja 2009 na dwa sposoby:
  1. na płycie CD lub DVD wraz z kartą zgłoszenia w osobnej kopercie oznaczonej godłem na adres jak wyżej (ważna jest data stempla pocztowego)
  2. umieszczając je w katalogach kategorii, do których są zgłaszane na
  serwerze ftp: ftp://195.88.30.176
  login: konkurs
  hasło: konkurs

Jak oznaczyć zdjęcia oraz fotokasty?

Prace muszą być oznaczone według następującego modelu:

 1. zdjęcia pojedyncze: godło, numer pracy, symbol kategorii, np. MAX01W.jpg – oznacza, że jest to zdjęcie numer 1 w kategorii Wydarzenia, którego autorem jest fotoreporter podpisujący się godłem MAX
 2. fotoreportaże: godło, numer pracy, litera oznaczająca kolejność zdjęcia w serii, np.: MAX 01AW.jpg ; MAX01BW.jpg, - oznacza, że są to kolejne w serii reportażu zdjęcia w kategorii Wydarzenia, których autorem jest fotoreporter podpisujący się godłem MAX
 3. fotokasty: godło, numer pracy, symbol kategorii np. MAX01F – oznacza, że jest to praca numer 1 w kategorii Fotokast, którego autorem jest fotoreporter podpisujący się godłem MAX

Symbole kategorii

C – Cywilizacja
P – Portrety
S – Społeczeństwo
SP – Sport
W – Wydarzenia
PR – Przyroda i Środowisko Naturalne
F – Fotokast

Jak opisać zdjęcia oraz fotokasty?

Opisy zdjęć i fotokastów należy dołączyć w postaci elektronicznej (na serwerze ftp w katalogu OPISY albo na płycie CD lub DVD razem ze zdjęciami/fotokastami) w formacie Word lub .txt.
Opis powinien zawierać następujące oznaczenia: godło, numer pracy, symbol kategorii, w przypadku fotoreportaży także literę określającą kolejność zdjęcia w serii) oraz datę wykonania zdjęcia, informację o wydarzeniu, osobach, miejscu, itp. przedstawionych na zdjęciu/fotokastach.

Do konkursu można zgłosić dowolną liczbę zdjęć pojedynczych, fotoreportaży i fotokastów, przy czym na fotoreportaż może składać się maksymalnie 8 zdjęć, a fotokast nie może być dłuższy niż 5 minut. Każde zdjęcie może być zgłoszone do konkursu tylko w 1 kategorii. Fotokasty mogą być zgłaszane wyłącznie w kategorii „Fotokast” Nie można zgłaszać prac nadesłanych do poprzednich edycji BZ WBK Press Foto.