najczęściej zadawane pytania

Jeżeli nie pracuję w żadnej agencji ani nie sprzedaję jeszcze swoich fotografii to czy mogę wziąć udział w konkursie?
Niestety nie. BZ WBK Press Foto jest konkursem dla osób zajmujących się fotografią prasową profesjonalnie, czyli wykonujących zdjęcia celem publikacji ich w mediach tradycyjnych lub elektronicznych.

Czy zdjęcia/fotkasty muszą pochodzić z rejonu Polski?
Prace nie muszą pochodzić z terenu Polski. Jedynie konkurs skierowany jest do polskich fotografów prasowych.

Nie mogę znaleźć w regulaminie (być może jest to zawarte) ile zdjęć/fotokastów w poszczególnej kategorii można nadesłać na konkurs?
Jedynym ograniczeniem jest 8 zdjęć w fotoreportażu - poza tym - nie ma ograniczeń.

Czy można wysłać zarówno fotoreportaż jak i zdjęcie pojedyncze w danej kategorii, czy z fotoreportażu zostanie wyłonione zdjęcie pojedyncze?
Można wysyłać fotoreportaże i zdjęcia pojedyncze.

Mam problem, ponieważ nie wiem, o co chodzi z tym godłem. Jeżeli można to prosiłabym o objaśnienie mi tego.
Godło to znak rozpoznawczy autora prac. Kopert nie oznaczamy imieniem i nazwiskiem, ale właśnie godłem. Każdy autor musi wymyślić sobie sam godło, Np. „Orzeł”. Jury oglądając zdjęcia/fotokasty zna tylko godło autora, lecz nie wie, kto za tym godłem stoi. Dopiero po rozstrzygnięciu konkursu otwiera się koperty oznaczone godłem i wiadomo, kto jest laureatem.

Gdzie powinienem umieścić fotokasty?
Fotokasty mają swoją oddzielną kategorię, oznaczoną literą „F”. Fotokast powinien w swojej nazwie, tak jak inne prace, zawierać godło, numer pracy oraz oznaczenie kategorii – literę „F”, np. Max01F, gdzie Max oznacza godło fotoreportera, 01- numer pracy, natomiast „F” – kategorię konkursu.

BZ WBK
Copyright by BZWBK Press Foto © 2011 - Wszelkie prawa zastrzeżone