karta zgłoszenia

Jak zgłosić swoje uczestnictwo w konkursie?

 • Zapoznaj się z regulaminem konkursu
 • Pobierz , wydrukuj, wypełnij kartę zgłoszenia i prześlij ją w kopercie oznaczonej godłem na adres:
  Weber Shandwick
  ul. Cybernetyki 19
  02-677 Warszawa
  Z dopiskiem "BZ WBK Press Foto"
 • Zdjęcia oraz fotokasty można przesyłać na dwa sposoby:
  1. umieszczać je w katalogach kategorii, do których są zgłaszane na serwerze: ftp://konkurs.bzwbkpressfoto.pl
  login: konkurs
  hasło: konkurs
  2. przesłać na płycie CD lub DVD wraz z kartą zgłoszenia na adres jak wyżej.

Zgłoszenie należy dostarczyć do 20 maja 2011 r. (liczy się data stempla pocztowego)

 

Pobierz kartę zgłoszenia

Pobierz kartę w wersji PDF (pobierz)
 

BZ WBK
Copyright by BZWBK Press Foto © 2011 - Wszelkie prawa zastrzeżone