zgłoszenie

Jak zgłosić swoje uczestnictwo w konkursie?

 • Zapoznaj się z regulaminem konkursu, jeśli coś jest niejasne, sprawdź na stronie www.bzwbkpressfoto.pl w menu FAQ lub wyślij pytanie na adres: biuro@bzwbkpressfoto.pl 
 • Pobierz , wydrukuj i wypełnij czytelnie ( najlepiej drukowanymi literami) kartę zgłoszenia (pobierz
 • Prześlij kartę zgłoszenia w kopercie oznaczonej godłem na adres:
  Weber Shandwick
  ul. Cybernetyki 19
  02-677 Warszawa
  Z dopiskiem "BZ WBK Press Foto"
 • Zdjęcia oraz fotokasty można przesyłać do 20 maja 2011 na dwa sposoby:
  1. na płycie CD lub DVD wraz z kartą zgłoszenia w osobnej kopercie oznaczonej godłem na adres jak wyżej (ważna jest data stempla pocztowego)
  2. umieszczając je w katalogach kategorii, do których są zgłaszane na
  serwerze ftp: ftp://konkurs.bzwbkpressfoto.pl
  login: konkurs
  hasło: konkurs
BZ WBK
Copyright by BZWBK Press Foto © 2011 - Wszelkie prawa zastrzeżone