Najczęściej zadawane pytania

Jeżeli nie pracuję w żadnej agencji ani nie sprzedaję jeszcze swoich fotografii to czy mogę wziąć udział w konkursie?
Niestety nie. BZ WBK Press Foto jest konkursem dla osób zajmujących się fotografią prasową profesjonalnie, czyli wykonujących zdjęcia celem publikacji ich w mediach tradycyjnych lub elektronicznych.

Czy zdjęcia/fotkasty muszą pochodzić z rejonu Polski?
Prace nie muszą pochodzić z terenu Polski. Jedynie konkurs skierowany jest do polskich fotografów prasowych.

Nie mogę znaleźć w regulaminie (być może jest to zawarte) ile zdjęć/fotokastów w poszczególnej kategorii można nadesłać na konkurs?
Jedynym ograniczeniem jest 8 zdjęć w fotoreportażu - poza tym - nie ma ograniczeń.

Czy można wysłać zarówno fotoreportaż jak i zdjęcie pojedyncze w danej kategorii, czy z fotoreportażu zostanie wyłonione zdjęcie pojedyncze?
Można wysyłać fotoreportaże i zdjęcia pojedyncze.

Mam problem, ponieważ nie wiem, o co chodzi z tym godłem. Jeżeli można to prosiłabym o objaśnienie mi tego.
Godło to znak rozpoznawczy autora prac. Kopert nie oznaczamy imieniem i nazwiskiem, ale właśnie godłem. Każdy autor musi wymyślić sobie sam godło, Np. „Orzeł”. Jury oglądając zdjęcia/fotokasty zna tylko godło autora, lecz nie wie, kto za tym godłem stoi. Dopiero po rozstrzygnięciu konkursu otwiera się koperty oznaczone godłem i wiadomo, kto jest laureatem.

Gdzie powinienem umieścić fotokasty?
Fotokasty mają swoją oddzielną kategorię, oznaczoną literą „F”. Fotokast powinien w swojej nazwie, tak jak inne prace, zawierać godło, numer pracy oraz oznaczenie kategorii – literę „F”, np. Max01F, gdzie Max oznacza godło fotoreportera, 01- numer pracy, natomiast „F” – kategorię konkursu.

W regulaminie jest zawarta informacja, że jedna fotografia może być zgłaszana tylko w jednej kategorii. Jednak w jednej kategorii może być zgłaszane zdjęcie pojedyncze jak i fotoreportaż. Czy w zawiązku z tym ta sama fotografia może być zgłoszona jako zdjęcie pojedyncze oraz część fotoreportażu tej samej kategorii?
Nie. Nie możemy, bowiem doprowadzać do sytuacji, w której teoretycznie to samo zdjęcie będzie nagradzane dwa razy - jako pojedyncze i część reportażu. Jurorzy mają za to prawo „uratować” dobre ich zdaniem zdjęcie, wybrane z fotoreportażu i przenieść je do pojedynczych.

Pytanie odnosi się do opisu zdjęć. PAWLA_03CSP - gdzie PAWLA to moje godło, 03 to numer materiału, który zgłaszam bez względu na kategorie, C to kolejność zdjęcia w fotoreportażu, SP to kategoria. I w wypadku fotoreportażu do całego pliku załączamy jeden plik, powiedzmy w Wordzie, gdzie znajduje się opis wydarzenia, miejsce jak i data. Poprawnie?
To juz zależy od Pańskiego uznania - czy opisze Pan fotoreportaż ogólnie, czy każde zdjęcie z osobna. Proszę „wrzucić” opisy do wszystkich wysyłanych przez siebie zdjęć pojedynczych i fotoreportaży do 1 pliku w Wordzie.

Czy na karcie zgłoszenia do konkursu "BZWBK Press Foto" musi być podpis i pieczątka agencji fotograficznej, która mnie zatrudnia?
Jeśli o ta agencja jest właścicielem praw autorskich do zdjęć - to najlepiej tak. Chcemy uzyskać potwierdzenie, że agencja wyraża zgodę na dysponowanie zdjęciami w zakresie przewidzianym w regulaminie.

Zgrywając zdjęcia na płytę nie wiem czy wrzucić wszystkie luzem, czy podzielić na foldery według kategorii, ewentualnie podfoldery na fotoreportaże?
Im zdjęcia zostaną precyzyjniej skatalogowane, tym bardziej ułatwi to prace Organizatorom

Ile zdjęć maksymalnie można przesłać w danej kategorii?
Jedynym ograniczeniem jest 8 zdjęć w reportażu.

Ile prac może przesłać jedna osoba?
Jedna osoba może przesłać dowolną ilość zdjęć/fotokastów. Jedynym ograniczeniem jest 8 zdjęć do reportażu.

Czy zdjęcia konkursowe mogą być nagrane na płytę DVD, czy tylko i wyłącznie na CD - R?
Zarówno na CD jak i na DVD.

Czy na konkurs można wysłać prace, które brało już udział w tegorocznym konkursie i wygrało?
Tak, fakt otrzymania nagrody w innym konkursie nie dyskwalifikuje prace.

W jakiej formie załączyć elektroniczną wersję opisu zdjęć... czy mam wyeksportować takową w programie Word oraz jak i czy na nośniku CD utworzyć foldery, w których będą umieszczone poszczególne zdjęcia...?
Tak, wszystkie opisy powinny być zamieszczone w jednym pliku Word nazwanym godłem autora, nie trzeba umieszczać zdjęć w osobnych folderach, wystarczy je dobrze opisać.

Mam pytanie co do tego oto zdania w regulaminie: "i zdjęcia manipulowane cyfrowo będą dyskwalifikowane" - czy desaturacja, kadrowanie, poprawianie kontrastu w całości lub jego części to manipulacja?
Nie to nie jest manipulacja, przede wszystkim chodzi o fotomontaże.

Copyright by BZ WBK Press Foto © 2012 - Wszelkie prawa zastrzeżone