I MIEJSCE
Środowisko naturalne
fotoreportaż

Kacper Kowalski
FREELANCER

„Toxic Beauty”, czyli ślady cywilizacji człowieka odciśniętych w krajobrazie. Trudno dostępne przestrzenie przemysłowe, dokładnie składowiska odpadów, zdradzają swoje toksyczne piękno z perspektywy lotu ptaka.

Polska
czerwiec - sierpień 2011 r.

Copyright by BZ WBK Press Foto © 2012 - Wszelkie prawa zastrzeżone