Najczęściej zadawane pytania

Jeżeli nie pracuję w żadnej agencji ani nie sprzedaję jeszcze swoich fotografii to czy mogę wziąć udział w konkursie?
Niestety nie. BZ WBK Press Foto jest konkursem dla osób zajmujących się fotografią prasową profesjonalnie, czyli wykonujących zdjęcia celem publikacji ich w mediach tradycyjnych lub elektronicznych. W formularzu zgłoszeniowym należy podać nazwę redakcji / agencji, która Państwa zatrudnia a w przypadku freelancerów prosimy o podanie aktualnego miejsca zatrudnienia w dniu zgłoszenia się do konkursu bądź podania nazwy redakcji w której Państwa prace są publikowane.

Czy zdjęcia/fotokasty muszą pochodzić z rejonu Polski?
Prace nie muszą pochodzić z terenu Polski. Jedynie konkurs skierowany jest do polskich fotografów prasowych.

Nie mogę znaleźć w regulaminie (być może jest to zawarte) ile zdjęć/fotokastów w poszczególnej kategorii można nadesłać na konkurs?
Jedynym ograniczeniem jest 8 zdjęć w fotoreportażu - poza tym - nie ma ograniczeń.

Czy można wysłać zarówno fotoreportaż jak i zdjęcie pojedyncze w danej kategorii, czy z fotoreportażu zostanie wyłonione zdjęcie pojedyncze?
Można wysyłać fotoreportaże i zdjęcia pojedyncze.

Mam problem, ponieważ nie wiem, o co chodzi z tym godłem. Jeżeli można to prosiłabym o objaśnienie mi tego.
Godło to znak rozpoznawczy autora prac. Kopert nie oznaczamy imieniem i nazwiskiem, ale właśnie godłem. Każdy autor musi wymyślić sobie sam godło, Np. „Orzeł”. Jury oglądając zdjęcia/fotokasty zna tylko godło autora, lecz nie wie, kto za tym godłem stoi. Dopiero po rozstrzygnięciu konkursu otwiera się koperty oznaczone godłem i wiadomo, kto jest laureatem.

Gdzie powinienem umieścić fotokasty?
Fotokasty mają swoją oddzielną kategorię, oznaczoną literą "F". Fotokast powinien być przesłany na serwer FTP. Fotokast powinien w swojej nazwie, tak jak inne prace, zawierać godło, numer pracy oraz oznaczenie kategorii – literę "F", np. Max01F, gdzie Max oznacza godło fotoreportera, 01- numer pracy, natomiast "F" – kategorię konkursu.

W regulaminie jest zawarta informacja, że jedna fotografia może być zgłaszana tylko w jednej kategorii. Jednak w jednej kategorii może być zgłaszane zdjęcie pojedyncze jak i fotoreportaż. Czy w zawiązku z tym ta sama fotografia może być zgłoszona jako zdjęcie pojedyncze oraz część fotoreportażu tej samej kategorii?
Nie. Nie możemy, bowiem doprowadzać do sytuacji, w której teoretycznie to samo zdjęcie będzie nagradzane dwa razy - jako pojedyncze i część reportażu. Jurorzy mają za to prawo „uratować” dobre ich zdaniem zdjęcie, wybrane z fotoreportażu i przenieść je do pojedynczych.

Czy na karcie zgłoszenia do konkursu "BZWBK Press Foto" musi być podpis i pieczątka agencji fotograficznej, która mnie zatrudnia?
Jeśli ta agencja jest właścicielem praw autorskich do zdjęć - to najlepiej tak. Chcemy uzyskać potwierdzenie, że agencja wyraża zgodę na dysponowanie zdjęciami w zakresie przewidzianym w regulaminie.

Ile zdjęć maksymalnie można przesłać w danej kategorii?
Jedynym ograniczeniem jest 8 zdjęć w reportażu.

Ile prac może przesłać jedna osoba?
Jedna osoba może przesłać dowolną ilość zdjęć/fotokastów. Jedynym ograniczeniem jest 8 zdjęć do reportażu.

Czy na konkurs można wysłać prace, które brały już udział w konkursach i wygrały?
Tak, fakt otrzymania nagrody w innym konkursie nie dyskwalifikuje prac. Warunkiem jest aby prace zgłaszane do konkursu spełniały warunki regulaminu: §2 pkt 5: Nadsyłane zdjęcia muszą być wykonane pomiędzy 01 stycznia 2012 roku a 31 grudnia 2012 roku. W przypadku fotoreportaży muszą one być ukończone przed dniem 31 grudnia 2012 roku i zawierać przynajmniej 3 (trzy) zdjęcia wykonane pomiędzy 01 stycznia 2012 roku a 31 grudnia 2012 roku. Fotokast musi zawierać przynajmniej 3 (trzy) zdjęcia wykonane pomiędzy 01 stycznia 2012 roku a 31 grudnia 2012 roku.

Mam pytanie co do tego oto zdania w regulaminie: "i zdjęcia manipulowane cyfrowo będą dyskwalifikowane" - czy desaturacja, kadrowanie, poprawianie kontrastu w całości lub jego części to manipulacja?
Nie to nie jest manipulacja, przede wszystkim chodzi o fotomontaże.

Poprzez formularz zgłoszeniowy zostało przez pomyłkę zgłoszone nie to zdjęcie co trzeba. Co teraz? Czy mogę je podmienić?
Dopóki nie została wygenerowana karta zgłoszeniowa przez uczestnika konkursu zdjęcia i opisy mogą być edytowane, usuwane i na nowo dodawane w panelu dodawanie zdjęć.

Copyright by BZ WBK Press Foto © 2013 - Wszelkie prawa zastrzeżone