Nagrody i kategorie

 

Nagrody pieniężne

Nagroda główna za Zdjęcie Roku - 15.000 zł
Nagrody za zajęcie pierwszego miejsca w kategorii (fotoreportaż i zdjęcie pojedyncze) - 3.000 zł
Nagrody za zajęcie drugiego miejsca w kategorii (fotoreportaż i zdjęcie pojedyncze) - 2.000 zł
Nagrody za zajęcie trzeciego miejsca w kategorii (fotoreportaż i zdjęcie pojedyncze) – 1.000 zł
Nagroda dla najlepszego fotokastu – 3.000 zł
Nagroda specjalna Banku Zachodni WBK - 10.000 zł
Nagroda specjalna Dziennika „Rzeczpospolita” - 10.000 zł

 

Kategorie zdjęć

„P” – Portrety (portrety osób znanych i nieznanych, grupy społeczne).
„Z” – Życie codzienne (zdjęcia przedstawiające wszystkie aspekty życia codziennego).
„SP” – Sport (zawodowe i amatorskie wydarzenia sportowe i sport w życiu codziennym).
„W” - Wydarzenia (zdjęcia z ważnych i mniej ważnych wydarzeń krajowych i zagranicznych).
„PR” – Przyroda (zdjęcia przedstawiające środowisko naturalne i przejawy cywilizacyjnej działalności człowieka).
„KS” – Kultura i sztuka (zdjęcia z wydarzeń kulturalnych).
„F” – Fotokast (multimedialna wersja fotoreportażu na dowolny temat, w której, obok zdjęć, mogą pojawić się również dźwięk, materiały filmowe, napisy, grafika, fotokast może mieć długość max. 5 min).
„FP” lub „FK” – Foto+ lub Fotografia kreatywna (zdjęcia pojedyncze oraz fotoreportaże na dowolny temat, które zostały poddane obróbce w programach graficznych).

Copyright by BZ WBK Press Foto © 2013 - Wszelkie prawa zastrzeżone