>BZ WBK Press Foto 2016
Strona główna
Laureaci
Konkurs
Aktualności
Wystawy
Warsztaty fotograficzne
Dla mediów
Kontakt
Poprzednie edycje

Najczęściej zadawane pytania

Jeżeli nie pracuję w żadnej agencji ani nie sprzedaję jeszcze swoich fotografii to czy mogę wziąć udział w konkursie?
Niestety nie. BZ WBK Press Foto jest konkursem dla osób zajmujących się fotografią prasową profesjonalnie, czyli wykonujących zdjęcia celem publikacji ich w mediach tradycyjnych lub elektronicznych. W formularzu zgłoszeniowym należy podać nazwę redakcji / agencji, która Państwa zatrudnia a w przypadku freelancerów prosimy o podanie aktualnego miejsca zatrudnienia w dniu zgłoszenia się do konkursu bądź podania nazwy redakcji w której Państwa prace są publikowane.

Czy zdjęcia muszą pochodzić z rejonu Polski?
Prace nie muszą pochodzić z terenu Polski. Jedynie konkurs skierowany jest do polskich fotografów prasowych.

Czy można wysłać zarówno fotoreportaż jak i zdjęcie pojedyncze w danej kategorii, czy z fotoreportażu zostanie wyłonione zdjęcie pojedyncze?
Można wysyłać fotoreportaże i zdjęcia pojedyncze.

Mam problem, ponieważ nie wiem, o co chodzi z tym godłem. Jeżeli można to prosiłabym o objaśnienie mi tego.
Godło to znak rozpoznawczy autora prac. Kopert nie oznaczamy imieniem i nazwiskiem, ale właśnie godłem. Każdy autor musi wymyślić sobie sam godło, Np. „Orzeł”. Jury oglądając zdjęcia zna tylko godło autora, lecz nie wie, kto za tym godłem stoi. Dopiero po rozstrzygnięciu konkursu otwiera się koperty oznaczone godłem i wiadomo, kto jest laureatem.

W regulaminie jest zawarta informacja, że jedna fotografia może być zgłaszana tylko w jednej kategorii. Jednak w jednej kategorii może być zgłaszane zdjęcie pojedyncze jak i fotoreportaż. Czy w zawiązku z tym ta sama fotografia może być zgłoszona jako zdjęcie pojedyncze oraz część fotoreportażu tej samej kategorii?
Nie. Nie możemy, bowiem doprowadzać do sytuacji, w której teoretycznie to samo zdjęcie będzie nagradzane dwa razy - jako pojedyncze i część reportażu. Wyjątek stanowi sytuacja gdy zdjęcie z nagrodzonego fotoreportażu zostanie wyłonione przez jury również do nagrody głównej Zdjęcie Roku Jurorzy mają za to prawo „uratować” dobre ich zdaniem zdjęcie, wybrane z fotoreportażu i przenieść je do pojedynczych.

Czy na karcie zgłoszenia do konkursu "BZ WBK Press Foto" musi być podpis i pieczątka agencji fotograficznej, która mnie zatrudnia?
Jeśli ta agencja jest właścicielem praw autorskich do zdjęć - to tak. Chcemy uzyskać potwierdzenie, że agencja wyraża zgodę na dysponowanie zdjęciami w zakresie przewidzianym w regulaminie.

Ile prac może przesłać jedna osoba?
Jedna osoba może przesłać dowolną ilość zdjęć. Jedynym ograniczeniem jest 8 zdjęć do reportażu.

Czy na konkurs można wysłać prace, które brały już udział innych w konkursach i wygrały?
Tak, fakt otrzymania nagrody w innym konkursie nie dyskwalifikuje prac. Warunkiem jest aby prace zgłaszane do konkursu spełniały warunki regulaminu: §2 pkt 5: Nadsyłane zdjęcia muszą być wykonane pomiędzy 01 stycznia 2015 roku a 31 grudnia 2015 roku. W przypadku fotoreportaży muszą one być ukończone przed dniem 31 grudnia 2015 roku i zawierać przynajmniej 3 (trzy) zdjęcia wykonane pomiędzy 01 stycznia 2015 roku a 31 grudnia 2015 roku.

Jakie sposoby modyfikacji zdjęć są dopuszczalne?
Do Konkursu dopuszcza się wyłącznie zdjęcia będące efektem jednokrotnej ekspozycji. Modyfikacje graficzne dopuszczalne są w zakresie: kadrowania, rozjaśniania i ściemniania całości i części zdjęcia, kontrastowania, pracy na maskach oraz redukcji koloru. Modyfikacje nie mogą wpływać na merytoryczny przekaz zdjęcia.

Co się stanie, jeśli okaże się, że zgłoszone zdjęcie zostało zmodyfikowane w niedopuszczalny sposób?
Zgłoszone do Konkursu zdjęcia, w których zostanie dokonany fotomontaż oraz manipulacja cyfrowa, zostaną zdyskwalifikowane. Autor zdyskwalifikowanego zdjęcia zostanie objęty zakazem zgłoszenia zdjęć do kolejnej edycji Konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo upublicznienia zdjęć, w których wykryto manipulacje niezgodne z Regulaminem Konkursu.

Poprzez formularz zgłoszeniowy zostało przez pomyłkę zgłoszone nie to zdjęcie co trzeba. Co teraz? Czy mogę je podmienić?
Dopóki nie została wygenerowana karta zgłoszeniowa przez uczestnika konkursu zdjęcia i opisy mogą być edytowane, usuwane i na nowo dodawane w panelu dodawania zdjęć.

Kiedy zostaną ogłoszone wyniki Konkursu?
Lista zwycięzców 12. edycji konkursu zostanie ogłoszona w kwietniu podczas Gali w Warszawie.