Najczęściej zadawane pytania

Jeżeli nie pracuję w żadnej agencji, ani nie sprzedaję jeszcze swoich fotografii, czy mogę wziąć udział w konkursie?
Niestety nie. BZ WBK Press Foto jest konkursem dla osób zajmujących się fotografią prasową profesjonalnie, czyli wykonujących zdjęcia celem publikacji ich w mediach tradycyjnych lub elektronicznych. W formularzu zgłoszeniowym należy podać nazwę redakcji / agencji, która Państwa zatrudnia, a w przypadku freelancerów prosimy o podanie nazwy minimum dwóch redakcji, w której Państwa prace były publikowane w ciągu ostatnich dwóch lat kalendarzowych.

Czy zdjęcia muszą pochodzić z rejonu Polski?
Prace nie muszą pochodzić z terenu Polski. Jedynie konkurs skierowany jest do polskich fotografów prasowych.

Czy można wysłać zarówno fotoreportaż, jak i zdjęcie pojedyncze w danej kategorii, czy z fotoreportażu zostanie wyłonione zdjęcie pojedyncze?
Można wysyłać fotoreportaże i zdjęcia pojedyncze.

W regulaminie zawarta jest informacja, że jedna fotografia może być zgłaszana tylko w jednej kategorii. Jednak w jednej kategorii może być zgłaszane zdjęcie pojedyncze, jak i fotoreportaż. Czy w związku z tym ta sama fotografia może być zgłoszona jako zdjęcie pojedyncze oraz część fotoreportażu tej samej kategorii?
Nie. Nie możemy bowiem doprowadzać do sytuacji, w której teoretycznie to samo zdjęcie będzie nagradzane dwa razy – jako pojedyncze i część fotoreportażu. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy zdjęcie z nagrodzonego fotoreportażu zostanie wyłonione przez jury również do nagrody głównej Zdjęcie Roku. Jurorzy mają za to prawo „uratować” dobre, ich zdaniem, zdjęcie wybrane z fotoreportażu i przenieść je do pojedynczych.

Ile prac może przesłać jedna osoba?
Jedna osoba może przesłać dowolną liczbę zdjęć. Jedynym ograniczeniem jest 8 zdjęć do fotoreportażu.

Czy na konkurs można wysłać prace, które brały już udział innych w konkursach i wygrały?
Tak. Fakt otrzymania nagrody w innym konkursie nie dyskwalifikuje prac. Warunkiem jest, aby prace zgłaszane do konkursu spełniały warunki regulaminu: §2 pkt 5: Nadsyłane zdjęcia muszą być wykonane pomiędzy 01 stycznia 2016 roku a 31 grudnia 2016 roku. W przypadku fotoreportaży muszą one być ukończone przed dniem 31 grudnia 2016 roku i zawierać przynajmniej 3 (trzy) zdjęcia wykonane pomiędzy 01 stycznia 2016 roku a 31 grudnia 2016 roku.

Jakie sposoby modyfikacji zdjęć są dopuszczalne?
Do Konkursu dopuszcza się wyłącznie zdjęcia będące efektem jednokrotnej ekspozycji. Modyfikacje graficzne dopuszczalne są w zakresie: kadrowania, rozjaśniania i ściemniania całości i części zdjęcia, kontrastowania, pracy na maskach oraz redukcji koloru. Modyfikacje nie mogą wpływać na merytoryczny przekaz zdjęcia.

Co się stanie, jeśli okaże się, że zgłoszone zdjęcie zostało zmodyfikowane w niedopuszczalny sposób?
Zgłoszone do Konkursu zdjęcia, w których zostanie dokonany fotomontaż oraz manipulacja cyfrowa, zostaną zdyskwalifikowane. Autor zdyskwalifikowanego zdjęcia zostanie objęty zakazem zgłoszenia zdjęć do kolejnej edycji Konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo upublicznienia zdjęć, w których wykryto manipulacje niezgodne z Regulaminem Konkursu.

Poprzez formularz zgłoszeniowy zostało przez pomyłkę zgłoszone nie to zdjęcie, co trzeba. Co teraz? Czy mogę je podmienić?
Dopóki zgłoszenie nie zostało wysłane przez uczestnika Konkursu, zdjęcia, opisy mogą być edytowane, usuwane i na nowo dodawane w panelu dodawania zdjęć.

Jakie mogą być powody odrzucenia mojego zgłoszenia do Konkursu?
Do dalszego etapu Konkursu nie zostaną zakwalifikowane prace, które zostały poddane niedopuszczalnej modyfikacji lub też autor pracy – freelancer – nie wskazał minimum dwóch redakcji, które w ciągu ostatnich dwóch lat opublikowały jego zdjęcia.

Czy otrzymam informację, że moje prace zostały zakwalifikowane do następnego etapu Konkursu?
Około dwóch tygodni po zakończeniu naboru prac, organizatorzy poinformują o tym fakcie osoby, które zakwalifikują się do kolejnego etapu i ich zdjęcia zostaną poddane ocenie Jury konkursu.

Kiedy zostaną ogłoszone wyniki Konkursu?
Lista zwycięzców 13. edycji Konkursu zostanie ogłoszona w kwietniu podczas Gali w Warszawie.