Nagrody

Nagroda główna za Zdjęcie Roku - 15.000 zł
Nagrody za zajęcie pierwszego miejsca w kategorii (fotoreportaż i zdjęcie pojedyncze) - 3.500 zł
Nagrody za zajęcie drugiego miejsca w kategorii (fotoreportaż i zdjęcie pojedyncze) - 2.500 zł
Nagrody za zajęcie trzeciego miejsca w kategorii (fotoreportaż i zdjęcie pojedyncze) – 1.500 zł
Wyróżnienie - 750 zł
Nagroda specjalna Banku Zachodniego WBK - 10.000 zł
Nagroda specjalna Partnera Technologicznego Konkursu Fujifilm - aparat fotograficzny X100F

 

Kategorie zdjęć

„KS” – Kultura i sztuka (kulturalna aktywność człowieka i grup społecznych w mikro i makroskali, zdjęcia z wydarzeń kulturalnych).
„N” – Natura (zdjęcia przedstawiające faunę i florę, krajobrazy, środowisko naturalne, człowiek a natura, ślady ingerencji człowieka w środowisko).
„P” – Portrety (ludzie wobec wydarzeń i w życiu codziennym, opowieści o ludzkich losach, grupy społeczne, portrety osób znanych i nieznanych).
„SP” – Sport (zawodowe i amatorskie wydarzenia sportowe, sport w życiu codziennym).
„W” - Wydarzenia (zdjęcia z ważnych i mniej ważnych wydarzeń krajowych i zagranicznych).
„Z” – Życie codzienne (zdjęcia przedstawiające wszystkie aspekty życia codziennego).