Regulamin Konkursu Fotografii Dokumentalnej BZ WBK Press Foto 2017

§ 1
Postanowienia ogólne

§ 2
Zasady Konkursu

§ 3
Nagrody

§ 4
Postanowienia końcowe

§5
Dane osobowe